COREMOTE Tactics

COREMOTE Tactics luo tilannekuva- ja johtamisympäristän organisaatiolle ja paikantaa muun muassa ajoneuvot, tapahtumat ja henkilöt kartalle.

VIRVE- ja sisätila-paikannus ja työnohjaus

 • Toimii organisaation työnhallinta- ja seurantasovelluksena

 • Luo reaaliaikaisen tilannekuvan liikkuvan organisaation tilasta, tehtävistä ja toiminnasta valvomoihin, toimistoon ja liikkuviin työnjohtoympäristöihin.

 • Kerää laitteilta (VIRVE-radiot, paikannus- ja jäljityslaitteet, älypuhelimet) sijaintitietoja käyttäen eri radioverkkotekniikoita (TETRA, GSM, LTE, P25, WiFi, RFID).

 • Tukee sisätila- ja lähipaikannusta erilaisilla menetelmillä. Toimitamme sisätila- ja lähipaikannusratkaisut laitteineen ja radiolisävarusteineen erilaisiin tarpeisiin.

 • Tallettaa sijainti- ja tilatiedot raportointia ja analysointia varten.

Kenttäjohtaminen

 • Tarjoaa valvomoon edistyneet työkalut tehtävien ja yksiköiden hallintaa varten (esim. geofencet, nopeus- ja ajotavan valvonta, lähimpien kohteiden valinta).

 • Kerää tilannetietoa sensoreista, ilmaisimista, kameroista ja päätelaitteista osaksi yhtenäistä tilannekuvaa.

 • Mahdollistaa tehtävien ja tapahtumien hallinnan ja suorittamisen seurannan

 • Tukee yksinäisen työntekijän valvontaa, kuten man-down-hälytyksiä VIRVE-radioista.

Kenttätyö

 • Tarjoaa yhteistyö- ja tiedonvälitystyökalut liikkuville yksiköille (muun tiimin paikannus ja tiedon/kuvan/videon välitys).

 • Kytkee tavalliset älypuhelimet ja tabletit osaksi organisaation välineistöä.