COREMOTE Tactics

COREMOTE Tactics luo tilannekuva- ja johtamisympäristön organisaatiolle ja paikantaa muun muassa ajoneuvot, tapahtumat ja henkilöt kartalle.

VIRVE-Paikannus (GPS- ja sisätilapaikannus) ja työnohjaus

 • Toimii organisaation työnhallinta- ja seurantasovelluksena
 • Luo reaaliaikaisen tilannekuvan liikkuvan organisaation tilasta, tehtävistä ja toiminnasta valvomoihin, toimistoon ja liikkuviin työnjohtoympäristöihin.
 • Kerää laitteilta (VIRVE-radiot, paikannus- ja jäljityslaitteet, älypuhelimet) sijaintitietoja käyttäen eri radioverkkotekniikoita (TETRA, GSM, LTE, P25, WiFi, RFID).
 • Tukee sisätila- ja lähipaikannusta erilaisilla menetelmillä. Toimitamme sisätila- ja lähipaikannusratkaisut laitteineen ja radiolisävarusteineen erilaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi radiomajakat (kantama n. 3 metriä) ja RFID-lukijat, joiden avulla voidaan seurata yksinäisen työntekijän sijaintia sisätiloissa tai partiokierroksen etenemistä.
 • Tukee yksinäisen työntekijän valvontaa, kuten man-down-hälytyksiä VIRVE-radioista.
 • Tallettaa sijainti- ja tilatiedot raportointia ja analysointia varten.

Kenttäjohtaminen

 • Tarjoaa valvomoon edistyneet työkalut tehtävien ja yksiköiden hallintaa varten (esim. geofencet, nopeus- ja ajotavan valvonta, lähimpien kohteiden valinta).
 • Kerää tilannetietoa sensoreista, ilmaisimista, kameroista ja päätelaitteista osaksi yhtenäistä tilannekuvaa.
 • Mahdollistaa tehtävien ja tapahtumien hallinnan ja suorittamisen seurannan

Kenttätyö

 • Tarjoaa yhteistyö- ja tiedonvälitystyökalut liikkuville yksiköille (muun tiimin paikannus ja tiedon/kuvan/videon välitys).
 • Kytkee tavalliset älypuhelimet ja tabletit osaksi organisaation välineistöä.