Mikä on Haavi?

Haavi-palvelu paikantaa turvallisuuskriittiset toimijat varmasti ja turvallisesti viranomaispilvessä.

Haavi on www-selaimella käytettävä Virve-radioiden ja muiden mobiililaitteiden paikantamispalvelu. Palvelu luo edellytykset organisaation toiminnan turvalliselle ja tehokkaalle johtamiselle aina päivittäisten rutiinitehtävien hoitamisesta yllättävien kriisitilanteiden hallintaan.

Palvelu toimii Suomen Erillisverkot Oy:n operoimassa varmennetussa ja turvaluokitellussa konesalissa.

Lataa esite

5 SYYTÄ VALITA VIRANOMAISPILVIPALVELU

TOIMINTAVARMA, MYÖS KRIISITILANTEISSA – Paikantaminen ja tietoliikenne perustuu Virve-verkkoon (TETRA-radiot) sekä operaattoreiden mobiiliverkkoihin. Tämä takaa palvelun toimintavarmuuden ja tietoturvan myös poikkeus- ja kriisitilanteissa.

TÄYTTÄÄ KORKEIMMATKIN TURVALLISUUS- VAATIMUKSET – Palvelu sijaitsee Suomen Erillisverkot Oy:n operoimassa turvaluokitellussa konesalissa täyttäen korkeatkin turvallisuusvaatimukset.

EI SUURIA PALVELIN – JA YLLÄPI- TOINVESTOINTEJA – Palvelu ei vaadi suuria etukäteisinvestointeja palvelimiin ja asennustyöhön. Palvelun ylläpito on vaivatonta keskitettyjen päivitysten ja helpon käyttäjähallinnan ansiosta.

SKAALAUTUU KÄYTÖN MUKAAN – Käyttöperusteisen laskutuksen ansiosta palvelu skaalautuu niin pienille kuin suurillekin yrityksille palvelun tasosta ja tietoturvasta tinkimättä.

AINA ULOTTUVILLA VIRVE-VERKOSSA – Palvelu toimii www-selaimen tai mobiili-sovelluksen kautta, joten se on aina ulottuvilla, kun yhteys Virve-verkkoon on muodostettu.

Luo reaaliaikaisen tilannekuvan

Antaa reaaliaikaisen tilannekuvan liikkuvan organisaation tilasta, tehtävistä ja toiminnasta valvomoihin, toimistoon ja liikkuviin työnjohtoympäristöihin.

Mahdollistaa tilannetiedon kartoittamisen sensoreista, ilmaisimista, kameroista ja päätelaitteista muodostettaessa yhtenäistä tilannekuvaa.

Paikantaa päätelaitteet ulko- ja sisätiloissa

Paikantaa organisaation Virve-verkossa toimivat laitteet ja tallettaa sijainti- ja tilatiedot raportointia ja analysointia varten.

Mahdollistaa sisätilapaikannuksen sitä vaativissa kohteissa, joissa satelliittipaikannus ei toimi*. Tämän laajennuksen avulla voidaan esimerkiksi valvoa yksinäisten työntekijöiden työskentelyä suljetuissa tiloissa ja seurata partiokierroksen etenemistä.

*Sisätilapaikannus vaatii erillisten sisätilapaikantimien asennuksen sekä paikantimien lukulaitteen kiinnityksen päätelaitteeseen.

Mahdollistaa resurssien ja tehtävien tehokkaan hallinnan

Monipuolinen yksiköiden hallinta ja jakaminen ryhmiin esimerkiksi toiminta-alueen tai tyypin mukaan.

Mahdollistaa tehtävien ja tapahtumien tehokkaan hallinnan sekä tilanteen seurannan reaaliajassa.

Tarjoaa valvomoon edistyneet työkalut tehtävien ja yksiköiden hallintaa varten kuten; Geofence, nopeus- ja ajotavan valvonta, lähimpien kohteiden valinta jne.

Parantaa toiminnan turvallisuutta ja tehokkuutta

Lisää työntekijän turvallisuutta tukemalla työntekijän valvontaa, kuten Man-Down-hälytyksiä Virve-radioista.

Tarjoaa yhteistyö- ja tiedonvälitystyökalut liikkuville yksiköille, kuten tiimin paikannus ja tiedonvälitys; kuvan ja videon välitys.

Linkitä videokuva kentältä osaksi tilannekuvaa ja etäohjausta.

Toimitamme osaksi palvelua sekä erilliseen käyttöön KEDACOMin mobiilivideolaitteita ja järjestelmiä. Esimerkiksi:

DSJ-U1 Body Cam on laadukas uniformukamera sisäisellä tallennuksella ja reaaliaikaisen kuvan striimauksella valvomoon ja videopalvelimelle. Kamera on paikannettavissa ja sitä voidaan käyttää myös PTT-puheyhteyden luomiseen.

IPC521-F120-G on korkealaatuinen paikannettava dome-kamera joka voidaan joustavasti kiinnittää ajoneuvoon magneettikiinnityksellä, tai taktisella jalustalla seuraamaan tarkkailtavaa tilannetta. Kamerassa on sisäänrakennettu massamuisti ja LTE-modeemi kuvansiirtoa varten.