COREMOTE ROCS

COREMOTE ROCS antaa jokaiselle päätelaitteelle kulloisenkin käyttäjän ja käyttäjän roolin/tehtävän mukaiset viestintäpalvelut ja oikeudet (puheryhmät, tavoitettavuus, prioriteetti, jne). Tämä mahdollistaa saumattoman tavoitettavuuden ja työryhmän automaattisen ryhmäytyksen kulloisenkin tehtävän perusteella.

Mukauta radio nykyiseen rooliisi

ROCS (Role Oriented Communications Server) on toiminnanohjausratkaisu onganisaatioille joiden radioilla on useita eri käyttäjiä (esim. vuorotyö ja vaihtuvat roolitukset). ROCS kytkeytyy myös osaksi Tactics-paikannus ja työnohjausratkaisua jolloin kenttäorganisaation tavoitettavuus ja tilanne ohjataan kartalla.

 • Päätelaitteen mukautus nykyisen käyttäjän mukaan (numerot, palvelut, puheryhmäjäsenyydet, etuoikeudet).

 • Roolien hallinta, rekisteröityminen, roolokohtaiset puheryhmät ja tavoitettavuusnumerot.

 • Tehtävien hallinta ja hälyttäminen (tehtäväkutsu)

 • Henkilöstön hallinta, työajan automaattinen seuranta ja raportointi.

Paranna toimintasi tehokkuutta

 • Pienempi investointi päätelaitteisiin (päätelaitteiden määrä voidaan optimoida koska ei tarvita vuorokohtaisia laitteita).

 • Pienemmät päätelaitteiden ylläpitokulut (ryhmämääritykset ovat dynaamisia, jolloin päätelaitteiden parametrointitarve voidaan minimoida. Muutokset tehdään ROCS:iin keskitetysti ja ne tulevat heti voimaan ilmateitse)

 • Toiminnan tehokkuus paranee (oikeat ihmiset tavoitetaan heti). Ajanhukka ja häiriöalttius vähenee.

 • Toiminnan turvallisuus ja hallittavuus paranee (päätelaitteen nykyinen käyttäjä ja käyttöhistoria tunnetaan, ja liikennöintioikeudet perustuvat kulloisenkin käyttäjän henkilöön). Päätelaitteiden elinkaaren hallittavuus paranee.

Useita sovelluskohteita

 • Viranomaisorganisaatiot: Edistynyt päätelaitehallinta- ja logistiikka, ryhmien optimointi ja arkaluonteisten ryhmien käytön valvonta, taktisen numerot ja roolitus

 • Lentokentät ja joukkoliikenne: Maatoimintojen ohjaus, lentokohtaiset ryhmät ja flight-oriented dialling, kuljettajaryhmät jne.

 • Satamat: Nosturi- ja lastaustoiminnan ohjaus, huoltotoiminnan ohjaus

 • Turvallisuus- ja huoltoyritykset: Roolitavoitettavuus ja seuranta, tehtäväkutsut huolto-organisaatiolle.