Kriittisten verkkojen ja toiminnan hallintaratkaisut

MENTURA GROUP toimittaa ohjelmistoratkaisuja, tuotteita ja konsultointia jotka auttavat ammattiradioverkkojen (julkishallinnon ja yksityisen sektorin) käyttäjäorganisaatioita parantamaan toimintansa turvallisuutta ja tehokkuutta. Asiakkaisiimme kuuluu niin verkko-operaattoreita (TETRA, GSM-R, LTE, P25) , käyttäjäorganisaatioita, integraattoreita kuin järjestelmätoimittajiakin. Olemme 100% suomalainen yritys.

Olemme toimittaneet sekä hallintaratkaisuja että operatiivisia johtamisratkaisuja, ja erilaisia datasovelluksia vaativiin viranomaisympäristöihin vuodesta 2000. Menturan ratkaisuja käytetään yli 15 maassa.

COREMOTE tuoteperhe

Menturan COREMOTE tuoteperheen avulla organisaatio voi johtaa tehokkaasti kenttätiimejä, hallita tehtäviään ja parantaa viestivälineen turvallisuutta ja käytettävyyttä. Ratkaisumme mahdollistaa johtamisen moniverkkoympäristössä, esimerkiksi niin että osa käyttäjistä toimiii VIRVE-radioilla ja osa älypuhelinten tai tablettien avulla.

  • Paikannus ja kenttäjohtaminen

  • Tiedonvälitys ja kuvansiirto

  • Puheryhmien ja käyttäjäroolien hallinta

  • Verkon ja radiopalveluiden valvonta ja hälyttäminen

  • Tilaajanhallinta ja laskutus

  • Verkon käytön analysointi, ajotestaus ja raportointi

  • Päätelaitehallinta

  • Asiakaskohtaiset toimialaratkaisut

HAAVI-viranomaispilvipalvelu

Haavi on www-selaimella käytettävä Virve-radioiden ja muiden mobiililaitteiden paikantamispalvelu. Palvelu luo edellytykset organisaation toiminnan turvalliselle ja tehokkaalle johtamiselle aina päivittäisten rutiinitehtävien hoitamisesta yllättävien kriisitilanteiden hallintaan. Palvelu toimii Suomen Erillisverkot Oy:n operoimassa varmennetussa ja turvaluokitellussa konesalissa.

Lisätietoja

COREMOTE Tactics

COREMOTE Tactics on selainpohjainen paikannusjärjestelmä ja mobiilisovellus älylaitteisiin. Reaaliaikainen tilannekuva, tehtävien hallinta ja tiedon jakaminen. Paikantaa mm. VIRVE-radiot ja älylaitteet ja tukee sisätilapaikannusta.

Lisätietoja

COREMOTE Network Vision

Verkon peiton ja suorituskyvyn valvonta ja auditointijärjestelmä joka luo reaaliaikaisen karttakuvan mitä palveluita käyttäjillä on oikeasti saatavilla eri alueilla. Järjestelmä käyttää tekoälyä verkon analysointiin ja ilmoittaa käyttäjille automaattisesti verkossa tapahtuvista muutoksista tai häiriöistä.

Lisätietoja (English)

COREMOTE Manager

Kriittisten verkkojen erikoistunut tilaajahallinta, päätelaitehallinta ja laskutusjärjestelmä. Tukee moniverkkoympäristojä (TETRA/LTE/GSM-R) ja älylaitteiden tietoturvan hallintaa.

Lisätietoja (english)

COREMOTE Monitor

Verkon laitteiden ja palveluiden sekä radiopeiton valvontajärjestelmä. COREMOTE Monitor mahdollistaa tärkeiden järjestelmien valvonnan verkkotekniikasta riippumatta (TETRA, LTE) samassa näkymässä.

Lisätietoja (english)

COREMOTE ROCS

COREMOTE ROCS mukauttaa päätelaitteen kulloisenkin käyttäjän ja roolin mukaiseksi. Tehtäväkohtaiset ryhmäytykset ja tavoitettavuusnumerot, tehtävien hallinta ja kutsu. Joustavuutta ja turvallisuutta mihin tahansa vuoroihin ja vaihtuviin rooleihin perustuvaan toimintaan.

Lisätietoja

TETRA Management Suite

TETRA Management Suite on Menturan viranomaisverkkoihin suunnattu tuoteperhe. Kun huomasimme että teemme paljon muutakin kuin TETRA-tekniikan hallintaa, päätimme muotoilla tuotepalettimme uudestaan jotta se vastaa paremmin asiakkaidemme tarpeita. Kaikki tuotteemme siirtyivät COREMOTE-tuotemerkin alle, mutta toiminteet pysyvät saatavilla TETRA/VIRVE-ympäristöissä.

Lisätietoja